You are here: Home » Bez kategorii » XV Zachodniopomorski Festiwal Nauki, Szczecin

XV Zachodniopomorski Festiwal Nauki, Szczecin

fstn15

Festiwal STN

Tytuł: XV  Zachodniopomorski Festiwal Nauki

Termin: 21 – 26 września 2015

Organizator: Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, uczelnie wyższe w Szczecinie, ośrodku edukacyjne, instytucje naukowo-edukacyjne, parki narodowe

Miejsce: Szczecin, Koszalin, uczelnie, parki, laboratoria i in.

Adres: Szczecin, woj. zachodniopomorskie

Dla kogo: bez ograniczeń wiekowych

Szczegóły:

ZFN został zainicjowany przez Szczecińskie Towarzystwo Naukowe wraz z innymi uczelniami wyższymi oraz placówkami naukowymi Szczecina i Koszalina. Odbywające się już piętnasty raz zajęcia, warsztaty, prelekcje i inne atrakcje są kierowane do różnych środowisk i osób indywidualnych.

Celem festiwalu jest przybliżenie różnych dziedzin wiedzy oraz zaprezentowanie osiągnięć naukowców regionu w zakresie uprawianych dyscyplin, z podkreśleniem znaczenia nauki i jej praktycznych zastosowań.

Festiwal rozpocznie się uroczystym inauguracyjnym koncertem studentów Wydziału Instrumentalnego Akademii Sztuki w Szczecinie, oraz dyskusją nt. Komunikowania się we współczesnym świecie. Kolejne dni będą wypełnione warsztatami, prelekcjami, pokazami, wykładami i zajęciami interaktywnymi z różnych dziedzin i przeznaczonymi dla różnych grup wiekowych, w różnych miejscach i instytucjach Szczecina, Koszalina i okolic.

Warto zapoznać się z wykazem i dokładnymi terminami poszczególnych zajęć i zarezerwować sobie czas wg własnych upodobań.

Udział bezpłatny.

Informacje szczegółowe: program wydarzeń festiwalowych

ważna zakładka: zmiany w programie

Dodaj komentarz